”Gröna fastigheter kommer att ha en bättre värdeutvecklingskurva”

Hur värderas hållbarhet när det gäller riskanalyser och räntor i fastighetsbranschen? Här ger SEB:s Ulf Hansson svar och berättar mer om framtida tendenser.

FOKUSOMRÅDE: EKONOMI

Ulf Hansson är kontorschef på SEB Borås och förmedlar en tydlig bild över deras syn på grön finansiering och kravställning på företagskunder framöver. Så kallade ”bruna företag” kommer att få det svårare att finansiera sin verksamhet, såvida de inte exempelvis vill låna pengar för att göra satsningar som gör dem grönare. Spel- eller tobaksbolag tas inte in av SEB och i nuläget får krediter inte uträttas till en företagskund utan att frågor ställs om hållbarhet. På nationsnivå klassas vissa länder som högriskländer utifrån faktorer som antikorruption och mänskliga rättigheter.

– Banken för dialog kontinuerligt med kunderna för att hela tiden förflytta både dem och SEB på den gröna skalan.

Ulf Hansson nämner också att hållbarhetsfrågorna kommer att påverka möjligheterna till såväl belåningsgrad som ränta för fastighetsbranschen. Framöver måste fastighetsägarna motivera val som inte är bra för framtiden och redan idag påverkar miljöklassning av fastigheter räntan. Banken kommer också i allt större utsträckning ställa krav på materialval och byggtekniker. Det kan i slutändan leda till att dessa frågor kommer att påverka möjligheten att överhuvudtaget samarbeta med banken.

ANSVAR FÖR HELA KEDJAN

Ulf Hansson noterar att privatkunder börjar få upp ögonen för möjligheten till gröna bolån. BRF-köparen driver efterfrågan på bostäder och ställer krav på fastighetsägarna. Banken ställer i sin tur krav på projektör och byggherre för att säkerställa och värdera riskfaktorer.

– Hållbarhetsfaktorn kommer att vara en av flera faktorer som avgör hur banken värderar risken, eftersom den påverkar både BRF-köparens köpsug och hur länge fastigheten kommer att stå.

SEB bevakar också faktorer som antikorruption och andra ekonomiska förutsättningar.

– Har det anlitade byggbolaget schyssta och lagliga arbetsvillkor? Banken kräver att byggherren är tillräckligt ekonomiskt stark för att kunna ta ansvar för samhället och framtiden. Om fem år kommer vi nog att ställa frågor om leverantörskedjan, exempelvis hur Cernera kan garantera att deras underleverantörer inte gör något som negativt påverkar omvärlden. Utvecklingen kommer att gå snabbt och framåt och kraven kommer att öka. Redan nu kan vi se att såväl hållbara tillgångar, som gröna fastigheter, kommer att ha en bättre värdeutvecklingskurva än icke hållbara tillgångar. Detta bland annat på grund av lagkrav, elpriser osv som kommer att påverka framåt.