Cerneras hållbarhetsarbete

Cernera är en nationell fastighetsutvecklare. Vår affärsidé är att utveckla och förvalta lokaler samt bostäder i attraktiva lägen på tillväxtorter i Sverige. Det gör vi genom att skapa hållbara samt välanpassade ytor där våra kunder trivs och kan utvecklas.

Vi arbetar med andra ord med något av det viktigaste i människors liv – platserna där vi bor och arbetar. Här spenderar vi nästan all vår tid. Vi utvecklar fastigheter där människor och företag ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Platser där de kan blomstra.

Genom att verkligen bry oss om människor och verksamheter bidrar vi dessutom till att göra lokalsamhället bättre och mer hållbart. Vi gör det tillsammans med våra kunder, hyresgäster och andra aktörer, en fastighet i taget.


Visualisering av innergård i sommarskrud.

Samhälle

Vi ska utveckla hållbara fastigheter och områden där människor trivs och företag utvecklas.


Ett barn hoppar hage en sommarkväll mellan radhus med träfasader.

Klimat

Vår egen verksamhet ska vara klimatneutral till 2030 och klimatavtrycket från hyresgäster, leverantörer och partners ska minska.


Cerneras högkvarter - fastigheten Merkurius på Stora Torget i Borås.

Ekonomi

Vi ska ha en långsiktig och sund tillväxt som bidrar till ökat välstånd i samhället.


Bild på Cerneras personalhandbok

Medarbetare

Vi ska vara en jämställd arbetsplats där medarbetarna har lika förutsättningar och inspireras till en hållbar vardag.