Ekonomi

Vi ska ha en långsiktig och sund tillväxt som bidrar till ökat välstånd i samhället.

Cerneras affärsetik grundar sig i ärlighet, öppenhet och etisk korrekthet. Som utomstående ska man vara säker på att vi alltid uppträder och agerar etiskt korrekt. Som medarbetare ska man känna sig trygg i var gränserna går.

Vi ska öka vår andel gröna hyresavtal och grön finansiering.

En långsiktig finansiell stabilitet ger våra ägare och medarbetare trygghet samtidigt som det ger verksamheten förutsättningar att fortsätta utvecklas.

Genom att investera i utveckling av våra fastigheter kan vi öka energieffektiviteten samtidigt som vi ökar fastighetsvärdet och bidrar med ett värde även för hyresgästerna.

Investering i nyproduktion bidrar till samhällsutveckling, att vi kan bygga trygga och hållbara kvarter från grunden samtidigt som vi motverkar bostadsbristen.