Samhällsengagemang

Vårt sociala ansvar startar i våra fastigheter där vi både utformar och förvaltar med trygghet, hälsa och gemenskap som ledord.

Framtiden är till för alla så vi väljer att samarbeta både med lokala och nationella organisationer som skapar viktiga ytor för gemenskap, lärande och social integration.

Våra samarbeten inkluderar idrott och aktiviteter av olika slag samt att vi bidrar med stöttande medel inom både forskning och till människor som lever under utsatta förhållanden.


Vi stödjer följande verksamheter