Kontakta oss

Cernera Fastigheter AB
Stora Torget 1
503 30 Borås

Telefon: +46(0)33 290 190
E-post: info@cernera.se

Personal

Förvaltning

Patrik Hjert
Kund-/uthyrningsansvarig

Telefon: 070-926 81 68
Alfred Wenström
Drift- & administrationsansvarig Förvaltning

Telefon: 070-252 25 01

Fastighetsservice

Erik Elliot
Fastighetsservice

Telefon: 070-790 08 91
Kalle Kärrstedt
Fastighetstekniker

Telefon: 070-839 33 63
Sandra Hortelano Cano
Lokalvårdare

 

Projekt

Vladimir Stanoev
Chef projektutveckling

Telefon: 073-662 88 30
Felix Smith
Felix Smith
Projektutvecklare

Telefon: 073-821 01 21
Anton Wadell
Chef Produktion

Telefon: 073-046 15 13
Thomas Melkersson
Projektledare

Telefon: 070-839 33 67
Andreas Johnsson
Arbetsledare

Telefon: 073-703 44 23
Andreas Pehrson
Arkitekt MSA

Telefon: 072-219 81 25
Björn Carlsson
Björn Carlsson
Snickare/Arbetsledare

Telefon: 073-651 51 10

HR

Susanne Andersson
Redovisningsansvarig/HR-ansvarig

Telefon: 076-108 23 90

Ekonomi & Finans

Martin Svärd
vVD/Finanschef

Telefon: 073-096 12 33
Mikael Pirs
Mikael Pirs
Ekonomichef

Telefon: 073-702 36 55
Susanne Andersson
Redovisningsansvarig/HR-ansvarig

Telefon: 076-108 23 90
Eija Inkerö
Eija Inkerö
Business controller

Telefon: 073-079 89 01
Maria Johansson
Redovisningsekonom

Telefon: 070-539 57 00
Nina Lind
Junior redovisningsekonom

Telefon: 073-398 78 32

Kommunikation & Marknad

Henrik Lideberg
Marknadschef

Telefon: 072-452 90 46

Ledning

Oskar Malmén
VD

Telefon: 073-097 40 08
Martin Svärd
vVD/Finanschef

Telefon: 073-096 12 33
Mikael Pirs
Mikael Pirs
Ekonomichef

Telefon: 073-702 36 55
Martin Smith
Martin Smith
Senior advisor/delägare

Telefon: 070-546 99 33
Robert Smith
Senior advisor/delägare

Telefon: 070-577 71 11