Cerneras visselblåsartjänst

Cernera strävar efter sund affärsetik, hög säkerhet och respekt i alla våra relationer.

Med denna visselblåsartjänst vill Cernera tillgängliggöra enkel och trygg rapportering av missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang.

Med garanterad fullständig anonymitet kan anställda och externa kontakter rapportera om exempelvis;

  • Korruption
  • Betydande säkerhetsbrister på arbetsplats
  • Betydande miljöskada eller miljölagbrott
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

Inrapporterade ärenden hanteras skyndsamt.

Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordsskyddad vilket garanterar rapportörens anonymitet samt att obehöriga ej äga åtkomst. Länken nedan tar dig vidare till digital rapportering.

Skulle du hellre vilja göra en muntlig anmälan eller boka möte för att lämna en anmälan ber vi dig kontakta Cerneras HR-ansvarig Susanne Andersson.

Telefon 076-108 23 90, email susanne.andersson@cernera.se

Muntlig anmälan behandlas konfidentiellt på samma sätt som vid digital.

HR-ansvarig har tystnadsplikt.