Ledning


Oskar Malmén
VD


Martin Svärd
vVD/Finanschef

Mikael Pirs
Mikael Pirs
Ekonomichef

Styrelse

Lars Angwald

Lars Angwald

Född 1960 Ordförande sedan 2023

Utbildning Ekonomi vid Göteborgs Univer­sitet samt Juridik vid Lunds
Universitet.

Robert Smith

Född 1964 Styrelseledamot sedan 2004

Utbildning Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås.

Styrelseledamot i Uddetorp Invest AB och verksam i SEB:s lokala kontors­styrelse i Borås.
Delägare.

Martin Smith

Martin Smith

Född 1970 Styrelseledamot sedan 2004

Utbildning Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås.

Styrelseledamot i Uddetorp Invest AB och verksam i SEB:s lokala kontors­styrelse i Borås.
Delägare.

Tobias Edeman

Tobias Edenman

Född 1970 Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning Juridiska studier vid Uppsala universitet, London School of Economics and Political Science, Universität Trier och University of Minnesota Law School.

Advokat och Partner på Magnusson Advokatbyrå.