Vår verksamhet

Vår verksamhet

Vår affärsidé är att skapa större värden genom fastighetsutveckling.

Vi på Cernera jobbar med något av det viktigaste i människors liv – platserna där vi bor och platserna där vi arbetar. Det är här vi spenderar nästan all vår tid. Därför är det vår viktigaste uppgift att utveckla fastigheter där vi ger människor och företag förutsättningarna att nå sin fulla potential. Platser där de kan blomstra.

Vi är runt 20 medarbetare som utgår från vårt huvudkontor i Borås eller från regionkontoret i Stockholm. Vi jobbar aktivt med vår kultur och har skapat en arbetsplats där vi trivs tillsammans, har en hög frisknärvaro och nöjda medarbetare enligt medarbetarindex.

Vår verksamhet är organiserad i två affärsområden som båda syftar till att utveckla attraktiva fastigheter som tillför värde för omvärlden.


Interiör bild från ett vardagsrum i eftermiddagsljus. Stora fönsterpartier vätter ut mot balkongen med utsikt över Borås.

Projektutveckling

Ett bostadsköp är en viktig milstolpe i livet. Vi är en etablerad aktör inom projektutveckling och byggnation av bostäder. Under de senaste åren har vi färdigställt fler än 700 bostäder och har ytterligare runt 100 bostäder i produktion. Vi har även runt 1600 byggrätter för nya bostäder. Vi tar oss an varje nytt projekt med ambition att bygga hållbart med omtanke om både människor och miljö.

Förvaltning

Vi erbjuder lokaler för företag, kommunala verksamheter och andra organisationer. Totalt förvaltar vi cirka 74 000 kvadratmeter som utvecklas och anpassas efter kundens behov och önskemål. Våra arkitekter prioriterar flexibla, användbara planlösningar tillsammans med innovativ design. Vi arbetar ofta i nära samarbete med kommuner där vi utvecklar fastigheter med långsiktig nytta för samhället.