Med hjärta i varje rum

Som ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag äger, förvaltar och utvecklar vi kommersiella fastigheter. Vi bygger morgondagens bostäder i utvalda tillväxtregioner och sedan tre decennier jobbar vi varje dag med vår passion – att skapa attraktiva platser och områden där människor vill leva, bo och jobba. Platser med hjärta i varje rum.

Vi arbetar aktivt för en levande stadsmiljö. För även om våra fastigheter är grunden i vår verksamhet, är vi lika intresserade av människorna som vistas där. Att forma attraktiva platser för framtiden och skapa ett långsiktigt värde. För oss själva, för våra kunder och för vårt samhälle.

 

 

Vi tar ett långsiktigt ansvar för miljön när vi bygger och förvaltar våra fastigheter. Vi skapar förutsättningar för att de som bor, verkar och arbetar i våra miljöer ska kunna göra så hållbara val som möjligt. Med tydliga riktlinjer tar vi ett helhetsgrepp som bidrar till miljön, ekonomin, samhället och människan.

Vår förvaltningsvolym uppgår till drygt 95 000 kvadratmeter och fastighetsportföljen innehåller i huvudsak kontors- och handelsytor. Vi är också en etablerad aktör inom projektutveckling och byggnation av bostäder. Under 2020 har Cernera drygt 150 lägenheter i produktion och i projektportföljen finns närmare 2 000 byggrätter för bostäder i olika skeden.

Förvaltning

– av kontor, butiker, hotell, logistik- och produktionslokaler samt bostäder. Alltid med kreativa lösningar nära till hands om våra kunders behov förändras.

Projektutveckling

– från förvärv, idé, planutveckling och bygglov till upphandling, genomförande, marknadsföring och försäljning av lägenheter eller byggrätter.