Bo i nyproduktion

 

Det finns flera fördelar med att köpa en nyproducerad bostadsrätt. Du kan vara med och påverka bostadens utformning efter dina behov och du kan välja inredning som passar din smak och dina önskemål. En annan fördel är att många nybyggda lägenheter säljs till ett fast pris. Du slipper alltså en påfrestande budgivning och kan enkelt räkna på en boendekalkyl som håller. Självklart besiktas lägenheten av en oberoende besiktningsman så att du kan känna dig lugn och trygg.


Fördelar med att köpa nytt


Mindre huvudvärk

Väljer du nyproducerad bostad krävs ingen renovering för att du ska trivas. Du slipper också processen med budgivning.


Hållbara bostäder

Vår ambition är att bygga så hållbara hus som möjligt, de ska kunna stå kvar i hundratals år och hålla för flera generationer.


Glada grannar

En fördel är att alla flyttar in samtidigt. Det gör det lättare att lära känna dina grannar och få nya bekanta.


Så här går det till

1. INTRESSEANMÄLAN
När du hittat en lägenhet som du är intresserad av kan du enkelt anmäla dig som intressent för att få löpande information och chans att vara ”först till kvarn” när det blir dags för försäljningsstart. Våra projekt kan ligga ute för intresseanmälan i allt från några månader till några år före säljstart.

2. SÄLJSTART
I samband med säljstart publiceras alla planritningar och priser. Mäklaren bokar in ett personligt möte med dig som står på intresselistan för att gå igenom all information i lugn och ro.

3. BOKNINGSAVTAL
När du bestämt dig för bostaden betalar du en bokningsavgift på 25 000 kr. Om köpet inte skulle fullföljas med tecknande av förhandsavtal återbetalas bokningsavgiften minus en administrativ avgift om 7 000 kr.

4. FÖRHANDSAVTAL
Efter att bostadsrättsföreningen är bildad och kostnadskalkylen är intygad och registrerad av Bolagsverket tecknas ett förhandsavtal. I samband med det inbetalas en förskottsavgift om 125 000 kr. Förhandsavtalet är juridiskt bindande.

5. INREDNINGSVAL
Varje nyproducerad bostad säljs i ett grundutförande som beskrivs i säljmaterialet. Utöver basstandarden har du möjlighet att mot en extra kostnad göra ett antal tillval. När det blir dags att välja inredning blir du kontaktad av vår tillvalshanterare som presenterar inredningen och dina tillvalsmöjligheter. En förutsättning för tillval är att bostaden bokas i ett tidigt skede.

6. UNDER BYGGETS GÅNG
Under byggtiden kommer vi att anordna informationsmöten och du kommer också att ha möjlighet att ta del av vad som händer i processen via nyhetsbrev. I slutskedet av byggtiden kommer du som köpare även att få möjlighet att gå på visning av din lägenhet.

7. BESIKTNING
Innan du flyttar in görs en slutbesiktning och en efterbesiktning av din nya bostad. Besiktningen utförs tillsammans representanter från både bostadsrättsföreningen och från entreprenören. Du som köpare bör också närvara för att ha möjlighet att framföra dina synpunkter och kontrollera dina inredningsval. Under efterbesiktningen kontrolleras att eventuella fel och brister som påtalades i slutbesiktningen är åtgärdade. Cirka fem år efter slutbesiktningen görs en garantibesiktning. En uppföljning av slutbesiktningen görs efter cirka två år. Besiktningen görs av en oberoende besiktningsman tillsammans med kund och entreprenör.

8. INFLYTTNING
Senast tre månader innan tillträde får du besked om ett definitivt tillträdesdatum.

Att köpa en nyproducerad bostadsrätt skiljer sig en del från att köpa en bostad som redan finns. Vi försöker att alltid ge köpare och intressenter så utförlig information som möjligt och så tidigt som möjligt. När det gäller nyproduktion kan det ibland kan inträffa mindre förändringar både i interiör och exteriör, självklart informerar vi dig om det om så sker. Den första tiden i processen är normalt den lugnaste medan slutskedet blir mer intensivt med tillval, besiktningar och inflyttning.