Samhälle

Vi ska utveckla hållbara fastigheter och områden där människor trivs och företag utvecklas.

Vår affärsmodell bygger på framför allt två former av värdeskapande – utveckling av bostäder och förvaltning av fastigheter.

Genom att utveckla och förvalta med kvalitet, trygghet och gemenskap som viktiga faktorer kan vi bidra till ett levande samhälle där både människor och företag trivs.

Regelbundna kundundersökningar och intressentdialoger hjälper oss att utvecklas i rätt riktning.

Vi väljer att stödja organisationer och människor som skapar ytor för gemenskap, lärande och integration. Vi ger även stöd till forskning, drabbade familjer och människor på flykt.