Medarbetare

Vi ska vara en jämställd arbetsplats där medarbetarna har lika förutsättningar och inspireras till en hållbar vardag.

Medarbetarnas engagemang och kompetens är en förutsättning för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet.

Cernera ska vara en jämställd arbetsplats där samtliga medarbetare ska erbjudas och uppleva samma förutsättningar och möjlighet till utveckling.

Vi ska bidra med en trygg arbetsplats där alla respekteras och trivs, fri från kränkningar och diskriminering.

Tillsammans bidrar vi alla till en god arbetsmiljö genom aktivt ledarskap och medarbetarengagemang.