Hållbara bostadsområden

Vi ser inte på oss själva som bara ett fastighetsbolag, utan också som en samhällsaktör med möjlighet att påverka både vår bransch och den enskilda människan. Med ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela företaget tänker vi på alla led – från val av material och byggprocessen ur miljösynpunkt, till faktiska tillgångar för de boende. För att skapa gemenskap kan exempelvis utomhuskonst skapas av överblivet byggmaterial. Återbruksrum gynnar cirkulärt ägande mellan de boende. Gemensamma cykel- och bilpooler för de boende har blivit en självklarhet i våra senaste projekt, liksom digitala informationstavlor i trapphusen. Solpaneler och laddstolpar på plats för att göra det tillgängligt att leva fossilfritt, och sist men inte minst, vertikal grönska samt gemensamma odlingar för både estiska värden och biologisk mångfald.

I ett av våra senaste projekt, Linnea Garden i Uppsala, kommer det i anslutning till cykelpoolen finnas en cykelverkstad som ytterligare en morot att använda miljövänlig transport.

Ytterligare en storsatsning är vår ”huskurage-policy” som erbjuds alla nybildade bostadsrättsföreningar. Policyn går ut på att uppmuntra grannar att larma om de märker något som tyder på våld i hemmet.

39%

Idag står fastighets- och byggbranschen för mer än en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. Det måste vi ändra på.

40%

Miljöklassificering av fastigheter är ett bevis på miljövänliga material och hållbar byggteknik. 40% av våra pågående nybyggnationer är redan nu miljöklassificerade vilket är en bra siffra, men vi strävar efter att nå 100% senast 2025.

30%

År 2025 räknar vi med att 30% av allt byggmaterial från rivning av våra fastigheter återbrukas.