Ansvarstagande utveckling

Vad innebär egentligen ordet hållbarhet? För oss på Cernera handlar det om helheten. Ett hållbart hem eller en hållbar lokal ska vara bra för dig, men också för framtiden, både inom- och utomhus. Vi utvecklar bostadsområden och arbetsplatser som möjliggör bästa möjliga samspel mellan människor och miljö och som samtidigt skapar förutsättningar för kommande generationer.


Det är en självklarhet för oss att bygga med beprövad teknik, välja sunda material och installera modern teknik för lägsta möjliga energianvändning. Vi jobbar också för att skapa goda förutsättningar för källsortering, minskade utsläpp och minskad energiförbrukning samt effektiva styrsystem för belysning, värme och ventilation. På så sätt lägger vi grunden för en hållbar miljöpåverkan.

Men det slutar inte med husen vi bygger eller med fastigheterna vi förvaltar. Vi ser till ett helhetsperspektiv, miljömässigt och socialt, och ser till att våra områden utvecklas med ett ansvarstagande för omvärlden och framtiden.

Det gemensamma rummet är centralt i vår koncern. Vi skapar områden som inbjuder till gemenskap och umgänge – men också utrymmen för avkoppling. Vi utvecklar mötesplatser i utemiljön i form av gröna oaser, innergårdar och planteringar i våra områden. Det ger inte bara ett trivsamt intryck, det bidrar även till att utjämna temperaturen i området och att motverka effekter av klimatförändringar.

Vi utvecklar hållbara platser för en bättre planet.