Heimdal – Hotellfastighet

Adress: Sandgärdsgatan 25, 503 34 Borås, Sverige Arkitekt: Nils Sörensen Byggnadsår: 1930

Heimdal är en vacker och välkänd hotellfastighet i centrala Borås. Gångavstånd till centrum är knappt 100 meter. Service och kommunikationer finns alldeles inpå knuten.

Allmän info
Fastigheten är belägen mitt i Borås omfattar ca 2 300 kvm. Byggnaden, som ligger på Sandgärdsgatan, finns reception och restaurang med frukostmatsal för hotellets gäster. Hotellet har cirka 55 rum. Garage finns i anslutning till fastigheten.

Närservice
Fastigheten ligger i centrala Borås och i närområdet finns i stort sett all service man kan önska sig.

Teknisk info
Fjärrvärme, personhiss och källsortering. Internetanslutning via fibernät.

Historisk fakta
Heimdal byggdes för Borås Spirituosabolag och var ett kombinerat bostads- och affärshus. Stilmässigt ansluter byggnaden till 1920-talsklassicismens strama stilideal med enkla former och enhetlighet – en stil som utomlands kallas för Swedish Grace. Namnet Heimdal kommer från Borås tradition att ge kvarter namn utifrån olika teman. Stadens centrala delar har namn efter grekisk och romersk mytologi samt fornnordiska gudar. Heimdal var en av asarna som kunde se flera mil och höra gräset gro. Byggnaden har en bibehållen karaktär och anses därför ha ett kulturhistoriskt värde.