Exteriör visualiseringsbild över innergården på projektet Gaffelkremlan i Kungälv

Cernera omvandlar industrifastighet till bostäder i Kungälv

Cernera är ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag och har ett grundmurat rykte i Borås som en erfaren och pålitlig byggherre. Förvärvet av industrifastigheten Gaffelkremlan 1 i det attraktiva området Munkegärde i Kungälv blir det senaste av flera projekt som stärker Cerneras position även utanför Sjuhäradsområdet.

Fastigheten ligger på adressen Helgonagatan 9 i direkt anslutning till förskolor, skola och kommunikationer som ger smidig tillgång till centrala Kungälv och det stora nybyggda köpcentret Kongahälla. Gaffelkremlan 1 är en äldre industrifastighet och genomgår just nu en detaljplanering med förhoppningen att kunna erbjuda totalt cirka 50 lägenheter.

– Det här förvärvet passar utmärkt i vår ambition att producera nya bostäder på ett hållbart sätt. Det känns fantastiskt att få den här möjligheten att omvandla en gammal industrifastighet och bidra till en ännu bättre vardag för alla som bor i Munkegärde, säger Martin Svärd, vice VD och ansvarig för projektutveckling.

Cernera har gedigen erfarenhet av att utveckla fastigheter på ett hållbart sätt. Förädlingen av fastigheten sker med stor omsorg och hänsyn till områdets karaktär. Bra lägen, en väl avvägd arkitektur och hög standard är värden som är vägledande för Cernera.

Cernera utvecklar ytor för bostäder, kontor och handel med fokus på prioriterade tillväxtorter. Vi skapar positiva och välanpassade verksamhets- och boendemiljöer för våra kunder och hyresgäster genom engagerad och framåtsträvande förvaltning och förädling av egna fastigheter samt utveckling och försäljning av bostäder. I våra projekt tar vi antingen hela ansvaret från förvärv till planutveckling och byggnation eller så samarbetar vi med andra fastighetsföretag.