Vi gör plats för Vyn på Bergdalen

Nu har rivningen av nuvarande fastigheter påbörjats för att göra plats för Vyn på Bergdalen! Ett stort steg i ett fantastiskt roligt projekt! Marken förbereds för parkeringhus i bottenplan och rivningen väntas pågå under semestern. Projektet ligger helt rätt i tidsplanen!