Två barn läser i en trygg hemmiljö

Trygghet i våra gemensamma utrymmen – en angelägen fråga för oss alla

I en tid då vi spenderar mer tid i våra hem och gemensamma utrymmen, är trygghet och säkerhet mer angeläget än någonsin. Cernera tar denna fråga på största allvar och arbetar aktivt för att skapa trygga och säkra miljöer för alla sina hyresgäster.

Cernera strävar efter att erbjuda boende och kommersiella fastigheter av hög kvalitet, och en viktig del av detta är att säkerställa att hyresgästerna känner sig trygga i sina hem och på sina arbetsplatser. Vi har därför vidtagit en rad åtgärder för att förbättra säkerheten och tryggheten i sina fastigheter.

Trygghet är en grundläggande mänsklig rättighet och en viktig aspekt av livskvaliteten. Vi på Cernera ser det som vår skyldighet att skapa trygga miljöer för våra hyresgäster, oavsett om det handlar om bostäder eller kommersiella fastigheter.

Bland annat har vi investerat i modern säkerhetsteknik, förbättrat belysningen i gemensamma utrymmen och infört striktare regler för tillträde till fastigheterna. Dessutom arbetar Cernera nära med lokala myndigheter och polisen för att förebygga och hantera eventuella säkerhetsproblem.

Cernera är engagerade i att ständigt förbättra och uppdatera våra säkerhetsåtgärder för att möta våra hyresgästers behov och förväntningar. Vi tror att genom att skapa trygga och säkra miljöer kan vi bidra till en bättre livskvalitet för alla som bor eller arbetar i våra fastigheter.