Samhällsengagemang

För Cernera är samhällsengagemang en viktig hörnsten i verksamheten. Vi vill vara en del i formandet av en trygg, attraktiv och levande stad. En framtidens stad. Därför fokuserar vi inte bara på utveckling av våra egna fastigheter utan också på stadsmiljö, välbefinnande och att sätta de områden vi verkar i på kartan.


Cernera är stolt sponsor av lokal idrott. Vi stödjer också visionära stadsbyggnadsprojekt, kulturevent och hjälporganisationer. För att synas ihop med Cernera önskar vi seriösa parter som delar samma värderingar som oss. På så vis skapar vi möjligheter för ett gemensamt utbyte med utveckling av den goda och attraktiva staden i fokus.

Sponsorstrategin handlar inte om att utbyta exponering mot pengar. Det handlar om att vi vill ta vårt ansvar som en stor aktör i samhällsbyggandet. Vi arbetar dagligen med att forma staden och vill vara med och bygga en trygg och levande stad för framtiden.