Om oss

VI JOBBAR VARJE DAG MED VÅR PASSION - MED HJÄRTA I VARJE RUM

Som ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag bygger vi morgondagens bostäder i utvalda tillväxtregioner. Dessutom äger, förvaltar och utvecklar vi kommersiella fastigheter. Sedan tre decennier jobbar vi varje dag med vår passion - att skapa attraktiva platser och områden där människor vill leva, bo och jobba. Platser med hjärta i varje rum.

Vi arbetar aktivt för en levande stadsmiljö. För även om våra fastigheter är grunden i vår verksamhet, är vi lika intresserade av människorna som vistas där. Att forma attraktiva platser för framtiden och skapa ett långsiktigt värde. För oss själva, för våra kunder och för vårt samhälle.

Vår framgång bygger på en gedigen erfarenhet, unika spetskompetenser och en stark lokal kännedom om de marknader vi verkar inom. Vi har också goda relationer och väl utvecklade samarbeten med erkänt duktiga konsulter, allt från namnkunniga arkitekter till teknikkonsulter. Det ger oss möjligheten att alltid leverera med kvalitet i varje detalj. Oavsett om det gäller lokaler eller bostäder.

För oss är det naturligt att verka för en hållbar framtid i alla satsningar. Det gör vi bland annat genom att skapa förutsättningar för källsortering, minskad energiförbrukning och minskade utsläpp. Men också genom att ta ansvar – ekonomiskt, socialt och etiskt.

Vår förvaltningsvolym uppgår till drygt 1,5 miljarder kronor och fastighetsportföljen innehåller i huvudsak kontors- och handelsytor. 

Vi är också en etablerad aktör inom projektutveckling och byggnation av bostäder. Under 2017 hade Cernera drygt 150 lägenheter i produktion och i projektportföljen finns närmare 2 000 byggrätter för bostäder i olika skeden. 

Cernera verkar inom affärsområdena:

FÖRVALTNING 

– av kontor, butiker, hotell, logistik- och produktionslokaler samt bostäder. Alltid med kreativa lösningar nära till hands om våra kunders behov förändras.

PROJEKTUTVECKLING

– från förvärv, idé, planutveckling och bygglov till upphandling, genomförande, marknadsföring och försäljning av lägenheter eller byggrätter.

 


Cerneras projekt - presentation

Cerneras lokaler - presentation