2018-07-02

Personlig känsla präglar Cerneras planer för Annerstaden

I mars 2017 förvärvade Cernera 72 000 kvadratmeter mark i området Sandviken i Annerstaden, där planer på en ny stadsdel med 450 bostäder av blandad bebyggelse finns. Att skapa en ny stadsdel i Östersund är inte bara ett strategiskt beslut om att utveckla ett tillväxtområde. För Sebastian Brandt, projektchef på Cernera, som har sina rötter i området handlar det även om att förverkliga en dröm. 

-       Som uppvuxen i Östersund har jag en personlig känsla för området och hur vi kan utveckla det. Det känns fantastiskt roligt för mig som har mina rötter i staden att få vara med och skapa en stadsdel här där jag själv har lekt, åkt skidor, badat och gått i skola. Jag känner området och vet vilken enorm potential som finns. Du har skogen alldeles i närheten och en oslagbar utsikt över sjön.

Fokus ligger på att skapa mångfald och ett hållbart levnadssätt, nära till allt. Flervåningshus mixat med en- och tvåplansbostäder planeras för att skapa en varierad och trevlig miljö som fyller många behov. Cerneras förslag innehåller olika boendeformer – hyres- och bostadsrätter, radhus och villor i syfte att skapa mångfald.

-       Visionen är en levande stadsdel med boende, handel, skola och fritidsaktiviteter - allt inom gångavstånd. Vi vill ta tillvara områdets kvaliteter och tilltala alla åldergrupper och människor i olika faser i livet.  Det sociala rummet har en central plats i projektet, att skapa platser för samvaro och gemenskap, platser att trivas på, inte bara idag utan i generationer framöver.

I förslaget har man jobbat mycket kring närheten kring naturen och vattnet för att skapa en attraktiv boendemiljö och möjligheter till rekreation, träning och fritidsäventyr. Man vill ytterligare binda samman området med staden och att de boende ska ha allt de behöver i sin närhet. 

Utöver det planerade bostadsområdet omfattar Cerneras förslag också kommunens mark i området. Detta har gjorts i samförstånd med kommunen, för att skapa ett så litet avtryck som möjligt i den totala översiktsplanen. 

- Vi har en bra dialog med kommunen i arbetet, säger Sebastian Brandt.

Äldre nyheter

2018-06-27

"Vi vill skapa de bästa lösningarna"

Sedan hösten 2017 har Cernera förstärkning i projektgruppen med en entreprenadchef. I sin roll ansvarar Mats Segerdahl för att öka samordningen på entreprenadsidan i tak...

Läs mer
2018-06-20

Auto 7H öppnar biltvätt i Pallashuset

Nu är det klart att Auto 7H öppnar biltvätt i Pallashuset. Till hösten är det dags för invigning. Biltvätten kommer att nås via infarten till parkeringshuset ...

Läs mer