2018-04-13

Nya bilder på bostadsprojektet Annerstaden

Se de nya bilderna på vårt kommande område i Östersund! Här läggs fokus på hållbara material och varierad bebyggelse. Både boendet och läget blir oslagbart.

 På Annerisa skapas en ny spännande stadsdel - Annerstaden - med bostäder, skolor och dagligvaruhandel. Bebyggelsen är inspirerad av den gamla träarkitekturen i centrala Östersund. 

I den nya stadsdelen har vi skapat en kvartersstruktur med flerbostadshus i varierande höjder och stadsradhus där gårdsrummen sträcker sig i öst-västlig riktning. Det gör att solen når gårdarna en större tid av dygnet. För den som rör sig till fots genom området, tvärs genom gator och gårdar, bildas en dynamisk rumssekvens.

- Mellan kvarteren slingrar sig gatan upp och bildar ett tryggt och behagligt sluttande gaturum. Betraktat från håll förstärks intrycket av topografin genom att disponera kvarteren på detta sätt, lager av taklanskap och trädridåer på varandra ger en tät men inbjudande struktur. De varierande höjderna på husen i kvarteren gör att så många som möjligt får så god utsikt som möjligt samt att mer ljus når gårdarna, säger Niklas Thormark, arkitekt på Krook & Tjäder.

Äldre nyheter

2018-04-12

Så här blir fasaderna i Berwald på Hestra

Undrar du hur fasaden på husen i området Berwald kommer att se ut? Här ser du ett smakprov. I Berwald präglas arkitekturen av rena linjer och robusta material. Husen byggs a...

Läs mer
2018-04-10

Vy över Berwald - här ska området ligga

Äntligen är våren här! Vi tog en tur till området Berwald där 24 radhus, parradhus och villor kommer att byggas. Här kan du se filmen där Felix Smith, fö...

Läs mer