2018-10-24

"Många har fått upp ögonen för Borås"

Handelsstad. Utbildningsstad. Forskarstad. Textil- och modecentrum. Oavsett vad du väljer att kalla Borås är det en stad som växer - för Borås fortsätter att växa. I början av 2017 passerades siffran 110 000 invånare, och i slutet av året antalet boråsare 111 026. 900 fler personer flyttade till kommunen än från under året. Även ett antal bostäder växer fram – totalt byggdes 428 nya lägenheter i Borås 2017, enligt Statistiska centralbyrån.

Richard Mattsson, stadsarkitekt i Borås ger sin syn på utvecklingen. 

-       Vi är inne i en utvecklingsvåg som rullar fram otroligt starkt och hittills bara ökat i styrka. Många börjar få upp ögonen för Borås och attraktiviteten ökar stadigt. Snart är hela stråket längs Viskan klart och Borås börjar vända sitt ansikte tillbaka mot Viskan. I den kommande översiktsplanen pekar man på utveckling av staden kommer att ske främst utefter vissa urbana stråk och runt dessa gaturum kommer vi se en stark förändring i form av både förtätning och att befintliga byggnader ändrar funktion och stadens centrala delar sträcker sig ut via dessa stråk. 

Vilka områden växer mest just nu i Borås? 

-       Urbana stråk som kommer utvecklas är framförallt Skaraborgsvägen upp till Knalleland men även Varbergsvägen och Alingsåsvägen är intressanta framtida områden som utvecklas. Här är ju bra att Cernera hittat objekt en bit ut i varje stråk. Gaturummet vid Druveforsvägen kommer att binda ihop Gässlösa som står inför förvandling med centrum, på längre sikt så kommer även Getängen bindas samman med centrum.

 Vad är viktigt i planeringen av nya bostadsområden? 

-       Det viktigaste när man planerar nya områden är framförallt hur området hänger samman med omgivande samhällskontext men lika viktigt är ju även att området i sig fungerar med grönytor, parkeringar med mera. Kan man dessutom få till en blandning av flera boendeformer gynnar ju även detta området i stort finns även underlag för verksamheter i området så bidrar det ju till att fler rör sig i området över olika tider på dygnet. 

Till sist, varför tror du många väljer att bo, studera och jobba i Borås? 

-       Jag tror att många väljer Borås för att det är en lagom storlek på stad. Prisbilden är en annan sak som gör Borås attraktivt, staden i sig har en intressant dynamik med stort utbud av kultur och intressant arkitektur.  

Foto Borås: Per Pixel Petersson

Äldre nyheter

2018-10-23

"Vi kände direkt att de här lokalerna är något för oss"

I K elva-huset i på Katrinedal i Borås flyttar om några veckor ÅF in i helt nyrenoverade lokaler. Just nu planeras och byggs det för fullt i de 670 kvm stora lokalerna. De...

Läs mer
2018-10-19

Carlsteins ny hyresgäst i Näckrosen

I början av december flyttar klädgrossisten Carlsteins sitt kontor till Cerneras fastighet Näckrosen på Katrinedal. Lagret kommer fortsatt att finnas kvar i de nuvarande lokalerna...

Läs mer