2018-02-27

"Huset har fått nytt liv"

Vi frågade Fredrik Hjelm, stadsantikvarie på Borås Stad, om hur han ser på resultatet av renoveringen av fastigheten Merkurius i Borås dit Cernera och huvudkontoret för Uddetorp Invest nyligen flyttat.

Hur tycker du att renoveringsarbetet gått?

– Över förväntan. Från ägarens sida har det funnits en stor förståelse för husets betydelse i staden samt även en stor medvetenhet om dess kvaliteter. Respekten för både helheten och detaljerna har gjort mitt jobb som stadsantikvarie ganska lätt i det här fallet. De största diskussionerna under projektets gång har rört de vackra smidesgallren som sitter på bottenvåningen samt det nya skyltprogrammet som ska signalera att ett nytt företag har flyttat in i det gamla bankhuset. Alla frågor har dock löst sig på ett bra sätt ur min synvinkel.

- Huset har stått tomt ett tag sedan Handelsbanken flyttade ut, och det är glädjande att lokalerna kommit till användning igen. Jag är mycket positiv till att byggnader förändras och förädlas - och det viktigt att kulturfastigheter nyttjas, det mår de alltid bäst av. Lokalerna i Merkurius är fantastiska och har stor potential, och att de rymmer verksamheter som verkar för ett levande och expansivt Borås känns både roligt och passande.

Hur ser du på resultatet?

- Det finns alltid en stor oro inför ett ägarbyte och en förväntat större ombyggnad, särskilt när det gäller den här typen av identitetsbärande, närmast monumentala, byggnader som Merkurius faktiskt är. Borås kan inte visa upp många hus med lika stark karaktär och läget på byggnaden är ett av stadens mest exponerade. Mot denna bakgrund är jag mycket nöjd med slutresultatet. Cernera och alla inblandade i renoveringen har lyckats bevara byggnadens exteriör i princip intakt, vilket var ett av huvudmålen med projektet. Till alla boråsares stora glädje kan vi nu även i framtiden njuta av arkitekt Ivar Tengboms skapelse. Huset är, och har alltid varit, ett smycke i Borås innerstad.

Äldre nyheter

2018-02-23

Pallas Tower-film vinner reklampris

På torsdagskvällen gick den årliga Din bästa sida-galan av stapeln på Åhaga i Borås. Första pris i digitala klassen för gick till Cernera och Jä...

Läs mer
2018-02-22

"Variation och utmaningar är det bästa med jobbet"

Hur är det att jobba på Cernera? Vi pratade med Alexandra Eckard som är tillvals-och inredningsansvarig för Cerneras bostadsprojekt. Vad ingår i dina arbetsuppgif...

Läs mer