2017-07-04

Attraktiva bostadsprojekt med fokus på detaljplan

Att lägga så mycket energi och fokus som möjligt på förarbete för det som ska formas i detaljplan är av största vikt för Sebastian Brandt, projektchef och de övriga i projektarbetsgruppen på Cernera. På så sätt skapas de bästa förutsättningarna för människorna som ska bo och leva där bostäderna byggs.

Hur jobbar Cernera i ett bostadsprojekt?

Vi gör ett omfattande undersökningsarbete på detaljnivå redan från början. Mycket energi ägnas åt att analysera platsen, förutsättningar, hur människor vill bo och vad de vill ha i sin närhet. I ett tidigt skede bygger vi upp ett nära samarbete med leverantörer, arkitekter och mäklare och använder oss av olika kompetenser för att skapa en bra helhetsbild, översikt och tidsplan. Alla involverade har upplevt olika saker och vi drar nytta av varandras erfarenheter. Det är i det tidiga skedet man kan göra de stora skillnaderna för projektets utformning och slutresultat. Det är också ett kostnadseffektivt sätt att arbeta.

Hur tänker Cernera kring trivsel och hållbarhet?

Att skapa så attraktiva bostäder och områden som möjligt är kärnan i vår verksamhet. Vi vill bidra med så mycket vi kan och gärna också addera saker som inte förväntas. Det sociala rummet har stort fokus i våra projekt, att skapa platser för samvaro och gemenskap, platser att trivas på, inte bara idag utan i generationer framöver. Vi intresserar oss mycket för vad som får människor att må bra och vad de prioriterar i sitt boende. Där kommer också miljöaspekterna in. Vi ser till att bygga med beprövad teknik, välja miljövänliga material och installera modern teknik för lägsta möjliga energianvändning.

Hur får du inspiration i ditt arbete?

Jag får mycket intryck från andra städer och även andra länder, jag tar även mycket bilder. Självklart tittar jag på byggnader i sig men tar också intryck av hur man till exempel hanterar buller, trafik och skapar bra parkeringsmöjligheter. Det handlar om att få en balans mellan känsla och funktion. I andra länder har man andra sorters värderingar och tankar om hur man till exempel placerar köks- eller badrumsinredning. Det finns alltid nya intryck att ta in och saker går alltid att förbättra. Det är en drivkraft för oss i projektgruppen.

Äldre nyheter

2017-06-29

Snart säljstart för Berwald

Under sensommaren är det säljstart för Berwald – 24 moderna bostadsrätter på Hestra, Borås. Nära till centrum, aktiviteter, frisk luft och skog, förskol...

Läs mer
2017-06-29

Intervju med arkitekterna bakom Berwald

Ett modernt designat boende i samklang med naturen, när det gäller allt från material- och färgval till planlösningar och ljusinsläpp har varit målet för Davi...

Läs mer