Mikael Pärleholt
Mikael Pärleholt
Förvaltningschef uthyrning lokaler

Phone: 033-29 01 97
Cellphone: 076-829 91 77