Petter Lodmark

Hestra Trädgårdsstad vann Borås Stads stadsbyggnadspris

”Ett bostadsområde med både tät och luftig karaktär. Rummen mellan byggnadskropparna ramas in vackert samtidigt som de skapar intresse genom sitt icke linjära/parallella förhållningssätt.”

Så lät nomineringen när Borås Stad tilldelade Hestra Trädgårdsstad stadsbyggnadspriset i kategorin Flerbostadshus.

Trädgårdsstaden är ett samarbete mellan Cernera och Mjöbäcks Entreprenad med QPG Arkitektur som ansvariga arkitekter. Projektet startade med att de två projektörerna, Cernera och Mjöbäck, utlyste en arkitekttävling där vi uppmanade de tävlande att se på området ur olika perspektiv. Därefter utvärderades förslagen i samarbete med Borås Stad.

– Vårt förslag utgick ifrån principen att bygga tätt-lågt, något som testades i Danmark på 1970-talet. Grund­idén var att få in småstadsgatans kvaliteter och inte bygga så jättehögt. Därför är det kul att det ändå gick att komma upp i relativt hög exploa­tering, berättar Petter Lodmark, arkitekt på QPG Arkitektur.

Hestra Trädgårdsstad ligger i ett naturskönt område strax utanför Borås stadskärna. Området kännetecknas av att det blandar parhus, radhus och lägenheter från två upp till fem våningar. Som boende eller besökare möts du av en mångfald av färger, husstorlekar och gröna ytor. Mångfalden ger flexibilitet och en god social hållbarhet. Tillsammans med den kuperade terrängen ger det fina utblickar.

– Gatumiljön är småskalig, intim och mångfunktionell. Angöring, parkering, planteringsytor och bostadsentréer med små uteplatser samsas i gaturummet. Dessutom finns det uteplatser som vetter mot parksidan av husen, säger Petter Lodmark.

Strukturen är ett försök att komma åt en exploatering som påminner om en svensk småstad och samtidigt spara kulturlandskapet. Detta förstärks av att parkerna är integrerade i strukturen.

Efter arkitekttävlingen samarbetade Cernera, Mjöbäcks Entreprenad och QPG Arkitektur under detaljplanearbetet som leddes av Borås Stad. I projektet ingick även landskaps­arkitekter från O2Landskap. 

– Det var roligt att arbeta ihop hela vägen från idé, via plan och entreprenad till inflyttning. Redan från början hade vi en idé om att arbeta med smalare gator och ta ner måtten mellan husen för att skapa en tätare småstadskänsla. Det var kul att det höll hela vägen fram. 

Hestra Trädgårdsstad är en ambitiös satsning och en fortsättning på det arbete som inleddes i samband med den nordiska bomässan 1994. Utgångspunkten var då att skapa ett parkstadsområde kring Hestra Ringväg med fokus på nordisk arkitektur. Tanken är att inspirera andra aktörer och visa hur man kan bygga annorlunda. Parkstaden har i olika sammanhang beskrivits som ett av Sveriges bästa bostadsområden.

– Jag tycker verkligen att man har lyckats i denna ansats. Vi har också fått många positiva kommentarer från de boende. Att vi var på rätt väg fick vi dock ett kvitto på redan under byggtiden då en byggnadsarbetare log och sa att ”Det här kommer att bli mysigt”, avslutar Petter Lodmark.