Har du mark att sälja?

Är du markägare och intresserad av att avyttra hela eller delar av ytan?
Vi kan vara intresserade av att köpa er mark för att skapa attraktiva boenden för framtiden!


Kontakt
Martin Svärd
vVD/Finanschef
Telefon: 033-722 12 33