Annerstaden

I Östersund har Cernera under våren 2017 förvärvat 72 000 kvadratmeter mark i Knytta, söder om staden, som ska bli en ny stadsdel. I området planerar vi Annerstaden som kommer att omfatta cirka 450 bostäder av blandad bebyggelse- både lägenheter och radhus.

Projekt: Annerstaden
Adress: Sandviken 125, Frösön

Allmän info

På Annerisa skapas en ny spännande stadsdel - Annerstaden - med bostäder, skolor och dagligvaruhandel. Bebyggelsen är inspirerad av den gamla träarkitekturen i centrala Östersund. 

Annerstaden ligger mycket attraktivt vid Storsjön och möjligheterna att addera sociala värden till platsen är stora. Här planerar vi ett levande område med inbjudande känsla där varierande höjder på husen gör att de boende får fin utsikt och får stort ljusinsläpp på gårdarna.

Förutom bostäder i form av villor, radhus och kedjehus kommer området även att innehålla butik, restaurang, förskola, skola och äldreboende. I den direkta närheten kommer friluftsområden att finnas. 

I den nya stadsdelen har vi skapat en kvartersstruktur med flerbostadshus i varierande höjder och stadsradhus där gårdsrummen sträcker sig i öst-västlig riktning. Det gör att solen når gårdarna en större tid av dygnet. För den som rör sig till fots genom området, tvärs genom gator och gårdar, bildas en dynamisk rumssekvens.

Mellan kvarteren slingrar sig gatan upp och bildar ett tryggt och behagligt sluttande gaturum. Betraktat från håll förstärks intrycket av topografin genom att disponera kvarteren på detta sätt, lager av taklanskap och trädridåer på varandra ger en tät men inbjudande struktur. De varierande höjderna på husen i kvarteren gör att så många som möjligt får så god utsikt som möjligt samt att mer ljus når gårdarna, säger Niklas Thormark, arkitekt på Krook & Tjäder.

Området: Knytta, som Annerstaden är en del av, är beläget nära Vallsundsbron strax söder om Östersund. Stadsdelen är en del av Östersund kommuns byggnadsvision om att utvidga staden runt vattnet. I stadsdelen planeras totalt 1 500 nya bostäder. Just nu görs en fördjupad översiktsplan över området som förväntas vara antagen 2018.

Kort fakta

Antal planerade bostäder: Cirka 450, varav cirka 400 lägenheter och cirka 45 stadsradhus

Total bostadsarea: Cirka 46 000 kvm

Planerad projektstart: Detaljplanearbete pågår

Arkitekt: Krook & Tjäder

Ägarandel: 100 %

Projekt: Annerstaden
Adress: Sandviken 125, Frösön

Kontaktperson

Felix Smith Försäljningschef bostad Telefon: 033-29 01 91 Mobil: 0738-21 01 21 felix.smith@cernera.se

Intresseanmälan