Pallas

Kvarteret Pallas är beläget utmed Viskan mittemot Stadsparken i själva hjärtat av Borås. Tidigare har Pallashuset, som samägs mellan Cernera och Järngrinden, bestått av äldre handelsytor och ett parkeringsgarage. Omfattande och ambitiösa om- och tillbyggnadsarbeten har under 18 månaders tid gjorts i hela fastigheten som idag står klar. Dessutom planeras för nybyggnation av ett höghus – Pallas Tower.

Fastighet: Pallas
Adress: Lilla Brogatan 8, Borås

Allmän info

Kvarteret Pallas är beläget utmed Viskan mittemot Stadsparken i själva hjärtat av Borås. Tidigare har Pallashuset, som samägs mellan Cernera och Järngrinden, bestått av äldre handelsytor och ett parkeringsgarage. Omfattande och ambitiösa om- och tillbyggnadsarbeten har under 18 månaders tid gjorts i hela fastigheten som idag står klar. Dessutom planeras för nybyggnation av ett höghus – Pallas Tower.

Syftet med Pallasprojektet är att återskapa fördelarna från den tid då kvarteret präglades av optimism och framtidstro. Därför har det varit viktigt att förmedla design och funktion i ett bredare perspektiv, med bästa möjliga kvalitet. Pallas är med andra ord ett signum för sin samtid - och för Borås framtid.

Visionsbilderna ovan visar hur projektet kan komma att se ut när det är klart. 

Bostäder

Projektet omfattar totalt cirka 170 lägenheter. I februari 2017 blev de 40 unika lägenheterna i två plan på Pallashusets tak - Pallas Roof - klara för inflyttning. Utöver det planeras cirka 130 lägenheter det intilliggande höghuset om 33 våningar - Pallas Tower.

Kommersiellt

Samtliga handelsytor uppgraderas och utvecklas för att motsvara samtidens och framtidens kommersiella realitet. De nya merkantila ytorna om cirka 10 000 kvm ligger i två plan. Gallerian - Pallas Shopping - är hemvist åt Åhléns, Cervera, Joel Jolina, H&M, Glitter, Rituals och Hjärterum. Bland hyresgästerna som kommer att flytta in i byggnadens kontorsdel - Pallas Office - märks TF Bank, WooCode och Järngrinden.

För att ytterligare stärka Pallas kommersiella potential och tillgänglighet har även fastighetens parkeringsanläggning renoverats.

Närservice

Pallas har ett attraktivt läge i centrala Borås med butiker, restauranger, detaljhandel och stadsliv runt knuten - och nära även till Högskolan och Simonsland. Pallas har också närhet till frekvent kollektivtrafik, Södra Torget och Borås resecentrum.

Teknisk info

Person/varuhiss, komfortkyla, fjärrvärme, fiberoptik, källsortering. Internetanslutning via fibernät.

Kort fakta

Total kommersiella ytor: Ca 10 000 kvm
Total area i kvarteret efter om- och tillbyggnad: Ca 40 000 – 45 000 kvm inkl. parkeringsanläggning
Projektstart: Projektet är igång
Arkitekt: Alessandro Ripellino arkitekter & Tengbom Arkitekter
Ägarandel: Cernera 50 %, Järngrinden 50 %

Fastighet: Pallas
Adress: Lilla Brogatan 8, Borås

Kontaktpersoner

Patrik Hjert Kund-/uthyrningsansvarig Telefon: 033-29 01 92 Mobil: 0709-26 81 68 patrik.hjert@cernera.se

Mikael Pärleholt Förvaltningschef uthyrning lokaler Telefon: 033-29 01 97 Mobil: 0768-29 91 77 mikael.parleholt@cernera.se