Pallas

Adress: Lilla Brogatan 8, 503 30 Borås, Sverige Arkitekt: Alessandro Ripellino & Tengbom Arkitekter

Kvarteret Pallas är beläget utmed Viskan mittemot Stadsparken i själva hjärtat av Borås. Tidigare har Pallashuset, som samägs mellan Cernera och Järngrinden, bestått av äldre handelsytor och ett parkeringsgarage. Dessutom planeras för nybyggnation av ett höghus – Pallas Tower.

Allmän info
Kvarteret Pallas är beläget utmed Viskan mittemot Stadsparken i själva hjärtat av Borås. Tidigare har Pallashuset, som samägs mellan Cernera och Järngrinden, bestått av äldre handelsytor och ett parkeringsgarage. Omfattande och ambitiösa om- och tillbyggnadsarbeten har under 18 månaders tid gjorts i hela fastigheten som idag står klar. Dessutom planeras för nybyggnation av ett höghus – Pallas Tower.

Syftet med Pallasprojektet är att återskapa fördelarna från den tid då kvarteret präglades av optimism och framtidstro. Därför har det varit viktigt att förmedla design och funktion i ett bredare perspektiv, med bästa möjliga kvalitet. Pallas är med andra ord ett signum för sin samtid – och för Borås framtid.

Bostäder
Projektet omfattar totalt cirka 170 lägenheter. I februari 2017 blev de 40 unika lägenheterna i två plan på Pallashusets tak – Pallas Roof. Utöver det planeras cirka 130 lägenheter det intilliggande höghuset om 33 våningar – Pallas Tower.

Kommersiellt
Samtliga handelsytor uppgraderas och utvecklas för att motsvara samtidens och framtidens kommersiella realitet. De nya merkantila ytorna om cirka 10 000 kvm ligger i två plan. Gallerian – Pallas Shopping – är hemvist åt Gina Tricot, Cervera, Joel Jolina, Normal, Rituals, Bowlers, Balthazar, Nordic Wellness och GL Nails. Hyresgäster i byggnadens kontorsdel – Pallas Office – är Aspia, TF Bank, WooCode och Järngrinden.

För att ytterligare stärka Pallas kommersiella potential och tillgänglighet har även fastighetens parkeringsanläggning renoverats. Här finns cirka 380 parkeringsplatser.

Närservice
Pallas har ett attraktivt läge i centrala Borås med butiker, restauranger, detaljhandel och stadsliv runt knuten – och nära även till Högskolan och Simonsland. Pallas har också närhet till frekvent kollektivtrafik, Södra Torget och Borås resecentrum.

Teknisk info
Person/varuhiss, komfortkyla, fjärrvärme, fiberoptik, källsortering. Internetanslutning via fibernät.

Kort fakta
Total kommersiella ytor: Ca 10 000 kvm
Total area i kvarteret efter om- och tillbyggnad: Ca 40 000 – 45 000 kvm inkl. parkeringsanläggning
Arkitekt: Alessandro Ripellino arkitekter & Tengbom Arkitekter
Ägarandel: Cernera 50 %, Järngrinden 50 %