Pallas

Kvarteret Pallas är beläget utmed Viskan mittemot Stadsparken i själva hjärtat av Borås. Tidigare har Pallashuset, som samägs mellan Cernera och Järngrinden, bestått av äldre handelsytor och ett parkeringsgarage. Omfattande och ambitiösa om- och tillbyggnadsarbeten har under 18 månaders tid gjorts i hela fastigheten som idag står klar. Dessutom planeras för nybyggnation av ett höghus – Pallas Tower.

Fastighet: Pallas
Adress: Lilla Brogatan 8, Borås
Arkitekt: Alessandro Ripellino & Tengbom Arkitekter

Allmän info

Kvarteret Pallas är beläget utmed Viskan mittemot Stadsparken i själva hjärtat av Borås. Tidigare har Pallashuset, som samägs mellan Cernera och Järngrinden, bestått av äldre handelsytor och ett parkeringsgarage. Omfattande och ambitiösa om- och tillbyggnadsarbeten har under 18 månaders tid gjorts i hela fastigheten som idag står klar. Dessutom planeras för nybyggnation av ett höghus – Pallas Tower.

Syftet med Pallasprojektet är att återskapa fördelarna från den tid då kvarteret präglades av optimism och framtidstro. Därför har det varit viktigt att förmedla design och funktion i ett bredare perspektiv, med bästa möjliga kvalitet. Pallas är med andra ord ett signum för sin samtid - och för Borås framtid.

Visionsbilderna ovan visar hur projektet kan komma att se ut när det är klart. 

Bostäder

Projektet omfattar totalt cirka 170 lägenheter. I februari 2017 blev de 40 unika lägenheterna i två plan på Pallashusets tak - Pallas Roof - klara för inflyttning. Utöver det planeras cirka 130 lägenheter det intilliggande höghuset om 33 våningar - Pallas Tower.

Kommersiellt

Samtliga handelsytor uppgraderas och utvecklas för att motsvara samtidens och framtidens kommersiella realitet. De nya merkantila ytorna om cirka 10 000 kvm ligger i två plan. Gallerian - Pallas Shopping - är hemvist åt Åhléns, Cervera, Joel Jolina, H&M, Rituals, Glitter, Hjärterum, PhoneIx, Karin Nails och Stars & Stripes. Hyresgäster i byggnadens kontorsdel - Pallas Office - är TF Bank, WooCode och Järngrinden. 

Under våren 2018 öppnar också en ny restaurang, Balthazar, i Pallashuset. Restaurangen kommer att ha kök av internationellt snitt, en cafédel och stor uteservering mot Viskan. Lokalen ovanpå, med panoramavy mot Stadsparken, blir en del av konceptet. Här planeras som bäst Borås första boulebar.

För att ytterligare stärka Pallas kommersiella potential och tillgänglighet har även fastighetens parkeringsanläggning renoverats. Här finns cirka 380 parkeringsplatser. 

Närservice

Pallas har ett attraktivt läge i centrala Borås med butiker, restauranger, detaljhandel och stadsliv runt knuten - och nära även till Högskolan och Simonsland. Pallas har också närhet till frekvent kollektivtrafik, Södra Torget och Borås resecentrum.

Teknisk info

Person/varuhiss, komfortkyla, fjärrvärme, fiberoptik, källsortering. Internetanslutning via fibernät.

Kort fakta

Total kommersiella ytor: Ca 10 000 kvm
Total area i kvarteret efter om- och tillbyggnad: Ca 40 000 – 45 000 kvm inkl. parkeringsanläggning
Projektstart: Projektet är igång
Arkitekt: Alessandro Ripellino arkitekter & Tengbom Arkitekter
Ägarandel: Cernera 50 %, Järngrinden 50 %

Fastighet: Pallas
Adress: Lilla Brogatan 8, Borås
Arkitekt: Alessandro Ripellino & Tengbom Arkitekter

Kontaktperson

Felix Smith Försäljningschef bostad Telefon: 033-29 01 91 Mobil: 0738-21 01 21 felix.smith@cernera.se