Minerva

Minerva ligger på gågatan mitt i Borås med bästa läge nära centralstationen, Resecentrum, shopping, vårdcentraler och övrig samhällsservice.

KVM: 1891,0
Fastighet: Minerva
Adress: Lilla Brogatan 7, Borås
Arkitekt: Okänd, ombyggnad av Nils Sörensen 1924

Allmän info

Fastigheten omfattar cirka 1 000 kvm och inrymmer bland annat restaurangverksamhet. I grannfastigheten Pallas finns parkeringshus med 400 parkeringsplatser.

Närservice

Minerva är belägen mitt i Borås med närhet till det mesta som exempelvis restauranger, affärer, sjukvård, hotell, vandrarhem och frekvent kollektivtrafik.

Teknisk info

Person/varuhiss, komfortkyla, fjärrvärme, fiberoptik, källsortering. Internetanslutning via fibernät.

Historisk fakta

Borås har brunnit ner till grunden inte mindre än fyra gånger – 1681, 1727, 1822 och 1827. Den låga, charmiga träbyggnaden byggdes med en handelsträdgård snart efter stadsbranden 1827. En ny sträng byggnadsordning, för att förhindra ytterligare bränder, angav att trähus inte fick vara högre än en våning plus vindsvåning med stensockel. Namnet Minerva kommer från Borås tradition att ge kvarter namn utifrån olika teman. Stadens centrala delar har namn efter fornnordiska gudar samt grekisk och romersk mytologi. Minerva var en gudinna i romerska mytologin som beskyddade hantverk och konstskicklighet. Som en av få bevarade byggnader från Borås tidigare trähusbebyggelse anses Minerva ha kulturhistoriskt värde.

Den vackra tegelbyggnaden byggdes år 1891 med ett par lägenheter samt lagerutrymmen. Fönstertyper, kulörer, dekorationer och fasaderna med dekorativ mönstermurning i olikfärgat tegel följer 1890-talets nystil. Namnet Minerva kommer från Borås tradition att ge kvarter namn utifrån olika teman. Stadens centrala delar har namn efter fornnordiska gudar samt grekisk och romersk mytologi. Minerva var en gudinna i romerska mytologin som beskyddade hantverk och konstskicklighet. Byggnaden anses ha ett kulturhistoriskt värde då den, trots ombyggnader under 1900-talet, är ett bra och sällsynt exempel på enklare stenhus från tiden före förra sekelskiftet.

KVM: 1891,0
Fastighet: Minerva
Adress: Lilla Brogatan 7, Borås
Arkitekt: Okänd, ombyggnad av Nils Sörensen 1924

Kontaktpersoner

Patrik Hjert Kund-/uthyrningsansvarig Telefon: 033-29 01 92 Mobil: 0709-26 81 68 patrik.hjert@cernera.se

Mikael Pärleholt Förvaltningschef uthyrning lokaler Telefon: 033-29 01 97 Mobil: 0768-29 91 77 mikael.parleholt@cernera.se

Lediga lokaler i denna fastighet: