Merkurius

Adress: Stora TORGET 1, 503 30 Borås, Sverige Arkitekt: Ivar Tengbom Byggnadsår: 1915

Merkurius ligger mittemot Rådhuset mitt i Borås. Fastigheten blickar ut över Stora Torget och ger närhet till det mesta som staden erbjuder i form av handel och restauranger. Under hundra års tid var Handelsbanken verksamma i fastigheten. Merkurius är idag huvudkontor för Uddetorp Invest-koncernen, där Cernera ingår.

Allmän info
Den anrika fastigheten Merkurius byggdes 1916 och rymmer verksamhetsytor om cirka 1 600 kvm. I närområdet finns all tänkbar service, inklusive shopping, kollektivtrafik med mera. I området finns det gott om parkeringsmöjligheter. Merkurius ritades av arkitekten Ivar Tengbom, vars mest kända verk är Stockholms Konserthus.

Teknisk info
Styrsystem för energioptimering, fjärrvärme, fjärrkyla och personhiss. Internetanslutning via fibernät.

Historisk fakta
Tiden mellan 1890 och 1910-talet var bankbyggandets tid i Sverige. Merkurius är ett tydligt exempel – bästa läge med en monumental inramning vid Stora torget. Bankhuset byggdes 1915-16 för Borås Enskilda Bank men redan 1919 flyttade Svenska Handelsbanken in. Byggnadens arkitektur präglas av Nationalromantiken som sökte förebilder i framförallt äldre svensk arkitektur. Namnet Merkurius kommer från Borås tradition att ge kvarter namn utifrån olika teman. Stadens centrala delar har namn efter fornnordiska gudar samt grekisk och romersk mytologi. Merkurius var en gud i romersk mytologi som skyddade handel och köpmän. Byggnaden anses ha ett kulturhistoriskt värde som en ovanligt välbevarad representant för sin tids arkitekturideal och funktion.