Källbäcksryd 1:59

Adress: Källbäcksrydsgatan 28, 507 31 Brämhult, Sverige

Källbäcksryd ligger strategiskt bra i ett område med mycket handel och i direkt anslutning till riksväg 40. Fastigheten är mycket lättillgänglig med bil och kollektivtrafik.

Allmän info
Fastigheten rymmer ytor för kontor och lager på totalt drygt 5 000 kvadratmeter kontors-, produktions- och lagerytor.

Närservice
I närområdet finns handel, gym, motell och pizzeria.

Teknisk info
Källsortering och bergvärme. Internetanslutning via fibernät.