Källbäcksryd 1:59

Källbäcksryd ligger strategiskt bra i ett område med mycket handel och i direkt anslutning till riksväg 40. Fastigheten är mycket lättillgänglig med bil och kollektivtrafik.

Fastighet: Källbäcksryd 1:59
Adress: Källbäcksrydsgatan 28, 507 31 Brämhult

Allmän info

Fastigheten rymmer ytor för kontor och lager på totalt drygt 5 000 kvadratmeter kontors-, produktions- och lagerytor.

Närservice

I närområdet finns handel, gym, motell och pizzeria.

Teknisk info

Källsortering och bergvärme. Internetanslutning via fibernät.

Fastighet: Källbäcksryd 1:59
Adress: Källbäcksrydsgatan 28, 507 31 Brämhult

Kontaktpersoner

Patrik Hjert Kund-/uthyrningsansvarig Telefon: 033-29 01 92 Mobil: 0709-26 81 68 patrik.hjert@cernera.se

Mikael Pärleholt Förvaltningschef uthyrning lokaler Telefon: 033-29 01 97 Mobil: 0768-29 91 77 mikael.parleholt@cernera.se