Forsen

Fastigheten Forsen utmed Viskan lyfts fram som prioriterad för framtida bostäder. Den totala tomtarean uppgår till cirka 10 500 kvm och det finns ett antal spännande skisser på hur området kan utvecklas.

Projekt: Forsen
Adress: Druveforsvägen 32, Borås
Arkitekt: Semrén & Månsson

Allmän info

Fastigheten Forsen utmed Viskan lyfts fram som prioriterad för framtida bostäder. Den totala tomtarean uppgår till cirka 10 500 kvm och det finns ett antal spännande skisser på hur området kan utvecklas. I dagsläget utgörs fastigheten av handels- och verkstadslokaler och ligger vackert placerad utmed med Viskan i den expansiva stadsdelen Druvefors, direkt söder om stadskärnan. Närområdet utgörs huvudsakligen av bostadsbebyggelse som under senare år utvecklats med ett antal större nybyggda bostads- och hyresrätter.

Visionsbilden ovan visar hur projektet kan komma att se ut när det är klart. 

Kort fakta

Bostäder, 4 etapper, antal kvm BOA: 18 400
Antal lägenheter: 280
Parkering i garage, antal: 250
Ägarandel: 100 %
Arkitekt: Semrén & Månsson
Status på planarbete: Pågår

Projekt: Forsen
Adress: Druveforsvägen 32, Borås
Arkitekt: Semrén & Månsson

Kontaktperson

Felix Smith Försäljningschef bostad Telefon: 033-29 01 91 Mobil: 0738-21 01 21 felix.smith@cernera.se

Intresseanmälan