Arbetsmodell

Vår arbetsmodell bygger på nära samverkan mellan dig som kund och oss som din lokala partner. Vi analyserar och går igenom ditt lokalbehov, tidsplan, geografisk placering, ditt företags image, tekniska krav, disposition av ytor. Allt som är av vikt för att hitta den ultimata lokalen för dig. Tillsammans skapar vi en modern och trivsam arbetsplats.

 1. Kontakt
En långsiktig affärsrelation bygger på en gemensam grundsyn. Därför uppskattar vi ett första personligt möte med dig.

behovsanalys 2. Behovsanalys
Med god kännedom om vilka lägen som är bäst för vilka verksamheter samt stor erfarenhet av kontorsytors utformning, gör vi en behovsanalys tillsammans med dig.

projektering 3. Projektering
Vi gör en förstudie med parametrar som tidsplan, tekniska krav och disposition av ytor innan vi går in operativt.

lokalanpassning 4. Lokalanpassning
Av största vikt för en verksamhet är vad lokalerna kommunicerar. Tillsammans med dig hittar vi de bästa lösningarna för verksamhet och varumärke.

inflyttning 5. Inflyttning
Vi är på plats för att snabbt kunna bistå med hjälp i frågor som kan uppstå vid inflyttning. Allt för att din verksamhet ska fungera så snabbt som möjligt.

uppfoljning 6. Uppföljning
Självklart sitter vi ner snart efter inflyttning för att veta att allt fungerar. Sedan håller vi kontinuerligt kontakten för att uppfylla nya behov som eventuellt uppstår.