25 januari 2024 13:00

Ytterligare ett positivt planbesked i Torslanda för Cernera

Göteborgs Stad ger Cernera positivt planbesked för utbyggnadsförslag av fastigheten Amhult 107:2. – Att få förtroende från Göteborgs Stad ännu en gång på kort tid i Torslanda är givetvis mycket glädjande, säger Oskar Malmén, vd på Cernera.

Ytterligare ett positivt planbesked i Torslanda för Cernera

Fastigheten ligger i Amhult Centrum, Torslanda, och är ett tillväxtområde där det skett och fortsatt kommer att ske stora förändringar. Nya bostadshus, nytt resecentrum, butiker och kontor. Kommunen planerar också att anlägga en ny simhall på angränsande fastighet.

Cerneras utbyggnadsförslag om cirka 120 bostäder ligger i ett av de områden, som enligt Göteborgs översiktsplan, där nya bostäder ska byggas. Här finns en hög koncentrationav människor i rörelse, bostäder och arbetsplatser, service samt god kollektivtrafik. Genom att förtäta här förbättras förutsättningarna för ett lokalt stadsliv med möjlighet att klara vardagen till fots eller med cykel. Förslaget innefattar huskroppar om 5 våningar med ett högre punkthus om 9 våningar.

Sedan tidigare har Cernera erhållit positivt planbesked för Torslanda Röd där detaljplanen har påbörjats.

    – Att få förtroende från Göteborgs Stad ännu en gång på kort tid i Torslanda är givetvis mycket glädjande, säger Oskar Malmén, vd på Cernera. Vi tror väldigt mycket på området och ser fram emot att utveckla vår fastighet till bostäder framöver. Göteborg är en stad med mycket aktivitet och vi är glada att kunna fortsätta utveckla vår projektportfölj här.