3 april 2023 06:00

Oskar Malmén ny VD för Cernera Fastigheter AB

Cerneras nuvarande vVD/affärsutvecklingschef Oskar Malmén efterträder Lars Angwald som VD för Cernera den 17 april 2023. Lars Angwald tillträder samtidigt som operativ Styrelseordförande med ansvar för förvaltningsverksamheten.

Oskar Malmén ny VD för Cernera Fastigheter AB

Cerneras nuvarande vVD/affärsutvecklingschef Oskar Malmén efterträder Lars Angwald som VD för Cernera den 17 april 2023. Lars Angwald tillträder samtidigt som operativ Styrelseordförande med ansvar för förvaltningsverksamheten.

Oskar har varit verksam inom koncernen sedan 2019 och tillträdde 2022 som vVD för Cernera med inriktning på Projekt- och Affärsutveckling. Tidigare har Oskar erfarenhet som befäl inom Försvarsmakten, chefsbefattning och erfarenhet av investeringsfrågor inom bank samt VD och därefter styrelseordförande i Nõberu of Sweden.

    – Oskar Malmén är väl insatt i verksamheten och har god kunskap om bolaget. Genom ett flertal betydande nyrekryteringar på ledande funktioner har Cernera idag en stark organisation som de senaste två åren presterat både rekordresultat och rekordomsättning. Med Oskars ledarskap och erfarenhet så har vi goda förutsättningar att fortsätta våra ambitiösa mål inom både förvaltning och projekt, säger Lars Angwald bolagets VD sedan 2014, Vi har haft god tid på oss att planera processen och förväntar oss därför en mycket smidig övergång.
    – Jag ser fram emot att ta mig an den nya rollen och förtroendet som styrelsen gett mig. Jag kommer ha ett starkt stöd i den operativa ledningen av vVD Martin Svärd och en mycket kompetent ledningsgrupp. Min målsättning är att kunna bidra till en fortsatt stark utveckling av verksamheten säger Oskar Malmén tillträdande VD.

Lars Angwald efterträder nuvarande Styrelseordförande Hans-Åke Henriksson. Hans-Åke har varit Styrelseordförande sedan 2015 och har med sin gedigna erfarenhet från både Fastighet- och Banksektorn varit en central person för Cerneras framgångar.