28 december 2023 14:09

Cernera förvärvar förvaltningsfastighet i Jönköping

Cernera har förvärvat fastigheten Jönköping Älvringen 6. Fastigheten innehåller hotell, kontor, restauranger, butiker samt drivmedelsstationer och ligger i ett attraktivt läge utmed väg E4.

Cernera förvärvar förvaltningsfastighet i Jönköping

Cernera har ingått avtal om förvärv av fastigheten Jönköping Älvringen 6. Fastigheten innehåller hotell, kontor, restauranger, butiker samt drivmedelsstationer och ligger i ett attraktivt läge utmed väg E4.

– Vi är glada att expandera vårt förvaltningsbestånd till Jönköping. För att attrahera ytterligare hyresgäster har tidigare fastighetsägaren gjort stora investeringar i fastigheten och hotellet. Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla fastigheten med både befintliga och nya hyresgäster säger Oskar Malmén som är VD på Cernera.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 12 857 kvm och en byggrätt om ca 16 000 kvm samt betydande ytor för parkering. Lättillgängligheten utmed motorvägen och mängden parkeringar bedöms skapa goda möjligheter att fortsätta utveckla fastigheten.

Cernera, med huvudkontor i Borås, bedriver idag sin verksamhet på ett tiotal tillväxtorter runt om i Sverige. Företaget har ett tydligt fokus på fastighetsutveckling inom både sin fastighetsförvaltning samt projektutveckling.