5 april 2023 13:37

Cernera förvärvar attraktiva fastigheter i Borås

Cernera Fastigheter AB har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Sparven 5 och Hasseln 10. Sparven är belägen i Villastan och innehåller restaurang, kontor samt bostäder. Hasseln är ett flerbostadshus beläget i Parkstan.

Cernera förvärvar attraktiva fastigheter i Borås

Cernera Fastigheter AB har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Sparven 5 och Hasseln 10. Sparven är belägen i Villastan och innehåller restaurang, kontor samt bostäder. Hasseln är ett flerbostadshus beläget i Parkstan.

– Cerneras starka finanser ger oss möjlighet att gå på offensiven och förvärva utvalda attraktiva fastigheter och därmed utveckla vårt kassaflöde. Sparven är en av Borås finaste fastigheter med höga arkitektoniska värden där vi kan erbjuda mycket attraktiva lokaler i ett bra läge, säger Lars Angwald VD och tillträdande Styrelseordförande på Cernera.

Sparven har en uthyrningsbar area på ca 1 000 kvm. Hasseln har en uthyrningsbar area på ca 400 kvm. Befintliga hyresgäster påverkas inte av förvärvet.

Cernera är en nationell fastighetsutvecklare som bygger, förädlar och förvaltar fastigheter sedan fyra decennier. Vår affärsidé är att utveckla och förvalta lokaler samt bostäder i attraktiva lägen på tillväxtorter i Sverige. Det gör vi genom att skapa hållbara samt välanpassade ytor där våra kunder trivs och kan utvecklas.