6 februari 2023 12:34

Borås Stad ny hyresgäst i Cerneras fastighet Armbåga

Borås Stad har beslutat om en samlokalisering för hemsjukvård, vård- och äldreförvaltningen och avtal har nu slutits med Cernera Fastigheter AB (”Cernera”).

Borås Stad ny hyresgäst i Cerneras fastighet Armbåga

Borås Stad har beslutat om en samlokalisering för hemsjukvård, vård- och äldreförvaltningen och avtal har nu slutits med Cernera Fastigheter AB (”Cernera”).

Lokalen på nära 2000 kvadratmeter är fördelad på två plan i den anrika fastigheten Armbåga i Knalleland, Borås. Armbåga är en fastighet i förändring men där den yttre karaktären och arkitekturen kommer bevaras, samtidigt som insidan moderniseras, anpassas och tillgängliggörs.

    – Borås Stad är tuffa förhandlare och ställer höga krav på lokaler, säger Patrik Hjert kund- och uthyrningsansvarig på Cernera. Det har varit en spännande process där det för vår del gällt att vara på tårna för att möta upp krav och önskemål.

Med anpassningen av lokalen uppfyller Cernera Västra Götalandsregionens strikta riktlinjer för tillgänglighet, kallad VGR Grön standard.

    – Att få tillhandahålla en lokal som uppfyller Borås Stads höga krav är givetvis mycket glädjande, säger Lars Angwald vd på Cernera. Vår långa erfarenhet av att anpassa lokaler har kommit väl till pass.