5 maj 2022 08:02

Cernera fortsätter att växa i Nykvarn

I Nykvarn inledde Cernera Fastigheter tidigare i år försäljningen av 38 lägenheter i projektet ”Björkparken”. Bolaget har nu gjort ytterligare förvärv i Nykvarn.

Cernera fortsätter att växa i Nykvarn

Cernera Fastigheter, med huvudkontor i Borås, gör en snabb expansion med målet att bli en nationell fastighetsutvecklare. Med flertalet vunna markanvisningstävlingar och byggrätter runt om i Sverige har de under senaste tiden ökat sin närvaro på flera platser i landet. I Nykvarn inledde Cernera Fastigheter tidigare i år försäljningen av 38 lägenheter i projektet ”Björkparken”. Bolaget har nu gjort ytterligare förvärv i Nykvarn.

Det är fastigheterna Ströpsta 3:379, 3:421 samt 3:422 belägna i Brokvarn strax utanför Nykvarns centrum som förvärvats med avsikten att driva detaljplan för bostäder. På fastigheterna finns idag verksamheter inom industri och annan affärsverksamhet.

– Vi bedömer att fastigheterna har goda utvecklingsmöjligheter då läget intill ett villaområde ger förutsättningar till ett trevligt bostadsområde. Det finns redan förskola och goda kommunikationer på plats vilket givetvis bidrar positivt. Nykvarn är en attraktiv kommun med stark tillväxt, goda kommunikationsmöjligheter och strategiskt läge intill E20 samt nära E4:an. Vårt pågående projekt Björkparken har tagits emot väl i Nykvarn och det känns roligt att få fortsätta etablera oss i ett så expansivt område, säger Oskar Malmén som är vVD på Cernera.