26 april 2022 08:43

Cernera publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

Cerneras årsredovisning för 2021 finns nu på cernera.se. För första året släpper bolaget också en hållbarhetsrapport. Totalresultatet för året blev 218 mkr jämfört med 39 mkr föregående år. Detta gör 2021 till Cerneras mest framgångsrika år hittills.

Cernera publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

Cerneras årsredovisning för 2021 finns nu på cernera.se. För första året släpper bolaget också en hållbarhetsrapport. Totalresultatet för året blev 218 mkr jämfört med 39 mkr föregående år. Detta gör 2021 till Cerneras mest framgångsrika år hittills.

  • Totalresultatet blev 218 mkr (39). Rörelseresultatet ökade med 163 procent till 165,4 mkr (62,8). 
  • Soliditeten ökade från 28,1% till 41,7%.
  • Hyresintäkterna minskade med 12 procent till 68,5 mkr (77,7), främst beroende på att sex förvaltningsfastigheter sålts under året.
  • Försäljning av sex förvaltningsfastigheter till ett samlat värde av 575,7 mkr. 
  • Intäkter projektutveckling ökade till 275,3 mkr (9,4), beroende på att bostadsrättsprojekten Vyn och Lunden 1, båda i Borås, hade inflyttning under året. 
  • Investeringarna i befintliga fastigheter uppgick till 84,4 mkr (124,6). 
  • Förvärv av sju projektfastigheter i Borås, Göteborg och Vadstena. 
  • Byggstart av totalt 60 lägenheter i Borås. 
  • Totalt 93 bostäder under byggnation vid årets utgång. 
  • Ny och förstärkt organisation för fortsatt utveckling mot att bli en nationell fastighetsutvecklare.

– Efter årets slut har aktiviteten fortsatt inom båda våra verksamhetsgrenar. I januari kunde vi sluta två hyresavtal i Pallashuset. Vi sålde även tre förvaltningsfastigheter till börsnoterade Randviken Fastigheter. De förvärv vi genomfört och de markanvisningar vi vann under 2021 innebär att vi har lagt en god grund för framtiden. Efter att i början av 2021 tagit över ett stort antal medarbetare och nyckelfunktioner från vårt moderbolag Uddetorp Invest samt under året fortsatt utveckla dessa har vi idag en stark organisation. Tillsammans med genomförda försäljningar och den kassa det medför har vi goda förutsättningar att växa ännu snabbare under 2022. Samtidigt är det givetvis viktigt att ha koll på utvecklingen i omvärlden och vad den kommer att innebära för exempelvis ränteutvecklingen. Det är dock min fulla övertygelse om att Cernera har alla möjligheter att fortsätta på den resa vi precis har påbörjat, säger Cerneras VD Lars Angwald.

De tryckta versionerna kan beställas genom att maila info@cernera.se med uppgift om namn och adress.