31 mars 2022 12:21

Cernera slutför tidigare kommunicerad försäljning av fastigheter till börsnoterade Randviken

I början av januari meddelade Cernera sin försäljning av tre fastigheter i Borås till börsnoterade Randviken Fastigheter AB (publ) till ett fastighetsvärde om 455 miljoner kronor. Denna sedan tidigare kommunicerade affär har nu ägt rum och transaktionen är genomförd.

Cernera slutför tidigare kommunicerad försäljning av fastigheter till börsnoterade Randviken

I början av januari meddelade Cernera sin försäljning av tre fastigheter i Borås till börsnoterade Randviken Fastigheter AB (publ) till ett fastighetsvärde om 455 miljoner kronor. Denna sedan tidigare kommunicerade affär har nu ägt rum och transaktionen är genomförd.

Försäljningen möjliggör fortsatta fastighets- och projektinvesteringar och ligger väl i linje med Cerneras mål att etablera sig som en nationell fastighetsutvecklare.

Affären avser fastigheterna Katrinedal 11, Katrinehill 7 och Maskrosen 19, samtliga belägna i området Katrinedal i centrala Borås. Tillsammans omfattar de 22 700 kvm och uthyrningsgraden uppgår till ca 94%.

– Transaktionen med Randviken blir vår andra gemensamma affär på kort tid och precis som i den tidigare har dialogen samt samarbetet fungerat väl. Försäljningen av de tre fastigheterna i Borås genomförs främst för att Cernera ska öka investeringstakten i befintlig portfölj och möjliggöra nya förvärv. Vi arbetar målinriktat mot att expandera nationellt och transaktionen skapar förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt och expansiva satsningar i nya utvecklingsprojekt, säger Cerneras vd Lars Angwald.

Cernera Fastigheter, med huvudkontor i Borås, är mitt i en snabb expansion med målet att bli en större nationell fastighetsutvecklare. Med flertalet vunna markanvisningstävlingar och förvärv runt om i Sverige har Cernera under senaste tiden ökat sin närvaro på flera orter. Genomförda fastighetstransaktioner, både försäljningar och förvärv, under det senaste året är en del av bolagets tillväxtstrategi.

Transaktionen som Cernera tidigare har kommunicerat är härmed genomförd enligt plan.