24 februari 2022 10:38

Cernera förstärker ledningen

Oskar Malmén kliver in i rollen som vVD på Cernera Fastigheter. Bolaget, med huvudkontor i Borås, är mitt i en snabb expansion med målet att bli en större nationell fastighetsutvecklare. Under de senaste två åren har Cerneras organisation vuxit och projekten blivit fler. Nu förstärker Cernera ledningen genom att utöka till en ledartrio bestående av VD Lars Angwald och två vVD - Martin Svärd med fo

Cernera förstärker ledningen

Oskar Malmén kliver in i rollen som vVD på Cernera Fastigheter. Bolaget, med huvudkontor i Borås, är mitt i en snabb expansion med målet att bli en större nationell fastighetsutvecklare. Under de senaste två åren har Cerneras organisation vuxit och projekten blivit fler. Nu förstärker Cernera ledningen genom att utöka till en ledartrio bestående av VD Lars Angwald och två vVD - Martin Svärd med fokus på finansfrågor och Oskar Malmén med fokus på affärs- och projektutveckling.

Oskar Malmén är ett bekant ansikte för Cernera då han under det senaste året verkat i rollen som Affärsutvecklingschef parallellt med sin anställning som Investment Manager i ägarbolaget Uddetorp Invest.

– Jag är glad över förtroendet som Cernera ger mig och ser fram emot att kombinera mitt affärsfokus med att också vidareutveckla vår projektverksamhet. Jag tror att min erfarenhet av ledarskap och utveckling av affärer kommer att kunna bidra till en fortsatt stark tillväxt, säger Oskar Malmén.

Med flertalet vunna markanvisningstävlingar och förvärv runt om i Sverige har Cernera under senaste tiden ökat sin närvaro på flera orter. Genomförda fastighetstransaktioner, både försäljningar och förvärv, under det senaste året är en del av bolagets tillväxtstrategi.

– Under kommande år kommer vi att fortsätta att växa i en ännu snabbare takt och det ställer höga krav på vår organisation. Vi har stor nytta av att få in ytterligare kompetens kring såväl transaktioner som utveckling av affären i ledningen, säger VD Lars Angwald.