Finansiella rapporter

Nedan hittar du Cerneras årsredovisningar för 2016, 2015 och 2014. Önskar du dem i tryckt format, kontakta Pierre Höglund, pierre.hoglund@cernera.se

 


Cerneras årsredovisning 2016

Cerneras årsredovisning 2015

Cerneras årsredovisning 2014

Cerneras årsredovisning 2013