Annerstaden, Östersund

I Östersund har Cernera under våren 2017 förvärvat 72 000 kvadratmeter mark i Knytta, söder om staden, som ska bli en ny stadsdel. I området planerar vi Annerstaden som kommer att omfatta cirka 450 bostäder av blandad bebyggelse- både lägenheter och radhus.

Projekt: Annerstaden, Östersund
Adress: Sandviken 125, Frösön

Allmän info

Annerstaden ligger mycket attraktivt vid Storsjön och möjligheterna att addera sociala värden till platsen är stora. Här planerar vi ett levande område med inbjudande känsla där varierande höjder på husen gör att de boende får fin utsikt och får stort ljusinsläpp på gårdarna.

Förutom bostäder i form av villor, radhus och kedjehus kommer området även att innehålla butik, restaurang, förskola, skola och äldreboende. I den direkta närheten kommer friluftsområden att finnas. 

Området: Knytta, som Annerstaden är en del av, är beläget nära Vallsundsbron strax söder om Östersund. Stadsdelen är en del av Östersund kommuns byggnadsvision om att utvidga staden runt vattnet. I stadsdelen planeras totalt 1 500 nya bostäder. Just nu görs en fördjupad översiktsplan över området som förväntas vara antagen i början av 2018.

Kort fakta

Antal planerade bostäder: Cirka 450, varav cirka 400 lägenheter och cirka 45 stadsradhus

Total bostadsarea: Cirka 46 000 kvm

Planerad projektstart: Detaljplanearbete pågår

Arkitekt: Krook & Tjäder

Ägarandel: 100 %

Projekt: Annerstaden, Östersund
Adress: Sandviken 125, Frösön

Kontaktperson

Felix Smith Försäljningschef bostad Telefon: 033-29 01 91 Mobil: 0738-21 01 21 felix.smith@cernera.se

Intresseanmälan